PERSIANAS MIQUEL SA Decoració i Llar Sidamon Lleida

Colors: Noguer, Castany, Teca, etc...

Els colors que es poden utilitzar, estan basats en la gama de color RAE

 

Full tècnic de tractament i envernissat de material massís

Processos industrials seguits en la seva fusta

1. Tractament

Tractament preventiu de fusta per mitjà de la impregnació en auto-clau (sistema buit-buit) per a la protecció risc III en 335.1 amb una dosi mínima de 30 l/m3 amb protector orgànic. Dotant a la fusta d'una gran estabilitat al moviment i resistència a la humitat (hidròfuga)

2. Igualitat de tonalitats

Segons gama de colors establerts: Noguer, Castany, Teca, etc... En autoclau per a la protecció ultraviolada en exteriors.

3. Terminacions

Acabat en lasur transparent amb base d'aigua de poro obert a dos cares per a fustes exposades a la intempèrie.

4. Consells de manteniment

La fusta és un producte natural, mai s'ha de tapar el poro de la mateixa, necessita una transpiració continua per a la seva estabilitat.

Amb el pas del temps és aconsellable aplicar una capa de lasur incolor mate, només per al seu manteniment, en les parts exteriors amb un simple pinzell o esponja.

La part inferior de necessita cap tipus de manteniment. Al tractar-se d'un lasur obert no es descama ni quarteja.