PERSIANAS MIQUEL SA Decoració i Llar Sidamon Lleida

Aquesta instrucció té com a objectiu definir les pautes i informar sobre com realitzar la neteja, manteniment, instruccions d'ús així com instruccions per a la substitució de components en cas de ser necessari per a tots els productes elaborats per PERSIANAS MIQUEL, S.A. d'acord amb la Norma UNE-EN 14351-1:2006 de producte.


VERNÍS

Tractament dels acabats exteriors.

L'ús de productes d'acabat a porus obert en les finestres de PERSIANAS MIQUEL, S.A. té gran quantitat d'avantatges sobre l'ús de productes a porus tancat.

 • Major durabilitat a l'exterior.
 • Elevada elasticitat. (No quartera).
 • No s'ha de polir en profunditat per tornar a envernissar. (només netejar)
 • No formació d'esquerdes ni butllofes.

Recomanacions per fusteria nova (sense envernissar)

 • Netejar la brutícia, sense cap tipus de producte fins deixar-la exempta de pols.
 • No tractar mai amb tapaporus, ja que això obliga a donar un vernís posterior no elàstic, que amb el temps s'esquerdarà a causa dels moviments de la pròpia fusta, i en aquest cas per a envernissar de nou, ens veurem obligats a decapar escatant totalment la superfície fins deixar-la de nou verge.
 • Tractar tota la zona amb una imprimació adequada sempre de porus obert, per a posteriorment donar-li un acabat també a porus obert, ja siguin pintures amb dissolvents orgànics, pintures amb base aquosa o pintures microporoses.
 • No envernissar mai les juntes, ja que perden les propietats.

Manteniment d'acabats exteriors, el manteniment perfecte

 • L'ús de productes a porus obert per part de PERSIANAS MIQUEL, S.A. permet aconseguir un manteniment molt senzill, i amb un cost mínim tant en materials com en mà d'obra.

Fusteria de fusta.

 • Neteja: Netejar la superfície amb aigua o amb una solució amb sabons neutres, en cap cas amb productes corrosius de base àcida o amoniacal.
 • Desguassos: Supervisar periòdicament que els desguassos no estiguin obstruïts per evitar filtracions d'aigua.

Fusteria exterior d'alumini.

 • Per a la neteja de superfícies poc brutes es farà servir aigua clara i s'assecarà amb un drap suau i absorbent. En superfícies brutes es farà servir algun detergent suau amb pH neutre en forma diluïda, s'esbandirà amb abundant aigua clara i s'assecarà amb un drap suau i absorbent.
 • S'ha d'evitar la neteja de les superfícies calentes o assolellades, sobretot per als lacats. Els dissolvents no han de ser aplicats en superfícies lacades.
 • En el cas de fulles corredisses, ha de cuidar regularment la neteja dels carrils.Complements

Vidre.

 • Els vidres han de netejar-se amb aigua clara, calenta i una camussa de bona qualitat.

Ferratges.

L'ús de productes d'acabat a porus obert en les finestres de PERSIANAS MIQUEL, S.A., té gran quantitat d'avantatges sobre l'ús de productes a porus tancat.

 • Per a mantenir el bon funcionament de la ferramenta s'han de realitzar els següents treballs com a mínim un cop l'any.
 • Totes les peces mòbils i punts de tancament han de ser lubricats amb olis o greixos sense àcids i resines.
 • En el cas de fulles corredisses, s'ha de cuidar regularment la neteja dels carrils.
 • En cas de detectar un incorrecte funcionament dels mecanismes de tancament i de maniobra posar-se en contacte amb un tècnic competent per al seu correcte manteniment.

Juntes.

 • Per procedir al manteniment correcte de les juntes aquestes s'han de netejar amb aigua greixada amb vaselina o silicona líquida.Restauració

Restauració, pintura y vernís deteriorat.

Restauració, pintura y vernís deteriorat.
 • Neteja: Treure la pintura o el vernís deteriorat, rebaixant-lo, raspant o raspallant la superfície per eliminar la fusta degradada (una correcta neteja i preparació de la fusta és imprescindible perquè la pintura queda adherida a la superfície de la fusta)
 • Es recomana aplicar una capa de vernís protector cada 3 o 5 anys segons la zona climàtica, orientació i color. En alguns casos favorables es pot esperar més temps.
 • Al principi d'estiu i hivern greixar la ferramenta amb olis tipus vaselina i comprovar el funcionament de tots els tancaments.
 • Reparació dels elements de tancament i subjecció. En cas de trencament o pèrdua d'estanquitat es pot procedir a la substitució dels elements afectats.
 • Es recomana comptar amb l'ajuda de professionals per a la revisió de l'estat de la fusteriaRecomanacions

Per a una bona climatització l'important és ventilar correctament

Les finestres i portes elaborades per PERSIANES MIQUAL, S.A. són molt estanques estalviant per això una quantitat considerable d'energia.

Per altra part a causa de les noves directives i reglamentacions CTE, els materials de construcció que s'estan aplicant contribueixen a que l'intercanvi d'aire sigui ara menor que abans. A causa d'aquesta estanquitat, és important ventilar amb regularitat.

Mitjançant l'intercanvi continu de l'aire es regula la humitat ambiental, prevenint així la formació de floridura, danys en la construcció i un empitjorament del clima ambiental a l'interior de l'habitatge.

Per això, és important que entre aire fresc per substituir l'aire ambient humit per aire sec de l'exterior.

En cas de ventilacions deficients, la humitat de l'habitatge augmenta, penetrant en els murs i causant danys en la construcció per la formació de floridura.

Per això, es recomana procedir a la ventilació mitjançant l'obertura de la finestra almenys 10 minuts al dia per permetre substituir l'aire de respiració viciat per aire fresc i net, així com regular la humitat i la temperatura de l'aire ambient, evitant que es formi aigua de condensació i floridura i generant que l'aire a l'habitatge sigui saludable.

Ús i precaucions

 • Evitar el tancament violent de les fulles de portes i finestres; manipular amb prudència els elements de tancament.
 • Evitar cops i fregaments.
 • Evitar les humitats, ja que aquestes produeixen en la fusta canvis en el seu volum, forma i aspecte.
 • Protegir la fusteria amb cinta adhesiva de paper quan s'hagin de dur a terme treballs a la façana, com neteja, pintat, acabat.
 • PERSIANAS MIQUEL S.A. no es fa responsable de pèrdues de prestacions en fusteria ocasionades per modificacions o col·locació de condicionadors d'aire que es realitzi sense l'autorització prèvia d'un tècnic en fusteria.