PERSIANAS MIQUEL SA Decoració i Llar Sidamon Lleida

La persiana mallorquina o de llibret és sens dubte el tancament idoni per instal·lar en finestres. La seva perfecta adequació a l'entorn i les seves especials característiques el converteixen en el tancament adequat en la majoria de construccions, tant noves com en rehabilitacions. A les tradicionals avantatges de la mallorquina, se li uneix que permet la regulació de l'entrada de llum i aire mantenint la intimitat de l'estada. Es poden col·locar amb diversos sistemes d'ancoratges: frontisses, premarcs, frontisses, etc. i els acabats i tractaments actuals de envernissats i pintats donen les suficients garanties per assegurar la seva durabilitat per al seu ús exterior.